Dziennik nr 88 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 maja 2003 r.

Nr 88

 

TREŚĆ
Poz.:

 


SPRAWOZDANIA

 
1677

z wykonania budżetu gminy Baranów za 2002 rok

 
1678

z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2002 rok

 
1679

z wykonania budżetu gminy Koźmin Wielkopolski za 2002 rok

 
1680

z wykonania budżetu gminy Kraszewice za 2002 rok

 
1681

z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska za 2002 rok

 
1682

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2002 rok

 
1683

z wykonania budżetu gminy Przygodzice za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:49