Dziennik nr 90 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2004 r.

Nr 90

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1857

nr XII/75/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

 
1858

nr XIV/107/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
1859

nr XIV/108/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
1860

nr XIV/110/2004 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad korzystania z Gminnego Kąpieliska w Prusimiu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1861

nr OPO-4210-13(6)/2004/1287/VI/JP z dnia 2 czerwca 2004 r zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Elektrociepłownię Kalisz -Piwonice" S.A. z siedzibą w Kaliszu

 
1862

nr OPO-4210-15(3)/2004/1270/VI/ED z dnia 24 maja 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Poznańskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

 


SPRAWOZDANIA

 
1863

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2003

 
1864

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2003 rok

 
1865

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2003 rok

 
1866

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie z wykonania budżetu za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:45