Dziennik nr 92 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 czerwca 2004 r.

Nr 92

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1869

nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1870

nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok

 
1871

nr 89/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jastrowiu

 
1872

nr 90/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu

 
1873

nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie miasta Piły

 
1874

nr 276 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina

 
1875

nr 277 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004-2008

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1876

nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa dróg powiatowych, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1877

nr XX/146/04 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 


SPRAWOZDANIA

 
1878

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2003 rok

 
1879

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2003 rok

 
1880

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za 2003 rok

 
1881

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

 
1882

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośnie za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:39