Dziennik nr 98 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 lipca 2005 r.

Nr 98

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2817

nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok

 


SPRAWOZDANIA

 
2818

zarządzenie nr 5/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry z dnia 23 marca 2005r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2004 rok

 
2819

zarządzenie nr 58/2005 Wójta Gminy Rzgów z dnia 23 marca 2005r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów w roku 2004

 
2820

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:59