Umorzenia 2019

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 24.384,17 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.31.2016.2.

Osoba fizyczna 1.357,11 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.21.2016.2.

Osoba fizyczna 26.386,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 15.10.2018 r. znak OA-XV.3150.34.2016.2

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Decyzja o częściowym umorzeniu należności

z dnia 19.10.2018 r. znak OA-XV.3150.201.2018.6

Osoba fizyczna 5.152,22 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 22.10.2018 r. znak OA-XV.3150.29.2016.2

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 stycznia 2019 r.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2019 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2019 - 08:21