Fizjoterapeuci

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527, pokój 569 – V piętro.

UWAGA
Korespondencję należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu,
al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026) lub przesłać na adres Wydziału.

***

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) 

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 24.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 07:48