Informacja o pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec'56