Co dalej z mostem we Wronkach?

Most zostanie przywrócony do użytku, gdy nieprawidłowości wskazane w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostaną usunięte przez zarządcę - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obecnie do WWINB trafiła dokumentacja od WZDW w sprawie uchylenia zakazu użytkowania obiektu i dopuszczenia ruchu samochodów o masie do 3,5 t oraz ruchu pieszego. Autorzy dokumentacji nie określili jednak, czy procesy osuwiskowe w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu zostały skutecznie zatrzymane. Jak wynika z badań geologicznych, na pogorszenie stanu procesów osuwiskowych wpływ ma oczyszczalnia ścieków.

Zakaz użytkowania mostu został wydany w związku ze stwierdzonym rozwijającym się procesem osuwiskowym w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu oraz po stwierdzeniu stanu mogącego zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Do usunięcia wykazanych nieprawidłowości zobowiązany został WZDW. - Most może zostać natychmiast przywrócony do eksploatacji w momencie usunięcia wskazanych w decyzji nieprawidłowości, i co do zasady nie wymaga zmiany tej decyzji - mówi Aida Januszkiewicz-Piotrowska.

Dokumentacja złożona przez WZDW nie określa, iż obiekt jest stateczny i może być w przyszłości bezpiecznie eksploatowany. Dokumentacja odnosi się do stanu faktycznego określonego na dzień jej sporządzenia i jej autorzy nie określili, czy procesy osuwiskowe w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu zostały skutecznie zatrzymane. - Z dokumentacji nie wynika także, czy nadchodzące niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śnieg, procesy zamrażania i rozmarzania gruntu) mogą spowodować zmianę stanu gruntu w rejonie podpór mostu i jaki to może mieć wpływ na stateczność całego obiektu. Nie wiadomo również czy zarządca obiektu prowadzi nadal monitoring przemieszczeń tego obiektu - dodaje wojewódzka inspektor.

25 października WWINB spotkała się z burmistrzem gminy Wronki, który na spotkanie zaprosił przedstawicieli firm Samsung i Amica. - Moim celem jest rozstrzygnięcie tej sprawy w sposób korzystny dla lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. To jest priorytet, dlatego w piątek spotykam się z przedstawicielami WZDW - dodaje inspektor. Zakaz użytkowania mostu przez rzekę Wartę we Wronkach wskazany w pkt 2 dec. WWINB z dnia 29 sierpnia 2018 r. przestanie obowiązywać w momencie usunięcia  nieprawidłowości określonych w ww. decyzji.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 26.10.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 26.10.2018 - 09:30
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.11.2018 - 10:35