Nieruchomość warta 15 mln zł trafi do MRiRW

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał zarządzenie, na podstawie którego nieruchomości położone w Marszewie (pow. pleszewski) zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Teren wraz z budynkami ma być darowizną na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Starosta pleszewski zwrócił się do wojewody Zbigniewa Hoffmanna z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa darowizny w postaci kilku działek o łącznej powierzchni 45,3 ha. To teren należący do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Na działce znajdują się między innymi szkoła, aula, budynek główny, internat i budynek rozdzielni. Według szacunków wartość nieruchomości wynosi 15,2 mln zł.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejmie zadania organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie - tłumaczy wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Przejęcie szkoły nastąpi nieodpłatnie do 31 grudnia br.                                                     

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.01.2018 - 14:09