Obwodnica Obornik - zezwolenie wojewody

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 na trasie Wałcz-Oborniki. Decyzja została wydana na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie niespełna 2 km odcinek drogi powiązany poprzez skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 178 i ul. Kubiaka oraz z drogą krajową nr 11. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Inwestycja jest realizowana w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Łączna planowana wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.08.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 08.08.2018 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.08.2018 - 07:08