Od 6 grudnia 2019 r. nowe przepisy dotyczące korytarzy życia i jazdy „na suwak”

Od 6 grudnia 2019 r. kierowców obowiązują nowe przepisy dotyczące korytarzy życia i jazdy „na suwak”.

Długo wyczekiwane, obowiązujące od dziś przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania w dwóch bardzo istotnych sytuacjach na drodze. Pierwsza sytuacja ma ogromne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa – gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym możliwie najszybszego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego. Druga sytuacja jest bardzo ważna z punktu widzenia zachowania płynności ruchu drogowego – gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę pasów ruchu, z których kierujący mogą korzystać.

Korytarz życia

Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla, iż w sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, jak należy tworzyć korytarze życia, żeby odpowiednie służby mogły jak najszybciej dotrzeć
do poszkodowanych.

W jaki sposób utworzyć korytarz życia?

Mówiąc w dużym skrócie – w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego należy zająć właściwą pozycję na jezdni w celu umożliwienia płynnego przejazdu pojazdu służb ratunkowych. Każda sekunda ma znaczenie!

Kierujący pojazdami, poruszającymi się lewym pasem od dziś powinni zjechać do lewej krawędzi pasa ruchu, natomiast wszyscy pozostali do prawej krawędzi pasa ruchu. Właściwe utworzenie korytarza życie jest szczególnie istotne na drogach o większej liczbie pasów ruchu, gdzie przejazd pojazdów uprzywilejowanych może być najbardziej utrudniony.

Jazda „na suwak”

Od dziś obowiązujące przepisy dotyczące "jazdy na suwak” precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, który może wynikać z zanikaniu pasa ruchu lub wystąpienia na nim utrudnienia. W nowo wprowadzanych przepisach chodzi o zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji,
gdy co najmniej dwa pasy ruchu przechodzą w jeden pas.  

Nowe przepisy dotyczą sytuacji, gdy dochodzi na jezdni o więcej niż jednym pasie ruchu w tym samym kierunku do znacznego zmniejszenia prędkości jazdy pojazdów, co spowodowane jest zanikaniem jednego
z pasa ruchów lub wystąpienia na nim przeszkody. Wchodzące w życie przepisy zobowiązują kierowców,
aby kierujący poruszający się pasem, który pozwala na dalszą jazdę, umożliwił kierującemu z sąsiedniego pasa ruchu jego zmianę bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub zanikania tego pasa.

Podobnie ma się sytuacja, gdy  dochodzi do znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym  kierunku  jazdy.  W przypadku  gdy  nie  istnieje  możliwość  kontynuacji  jazdy  dwoma  pasami  ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania – zmiana pasa ruchu powinna się odbywać w sposób naprzemienny.

Celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie płynności ruchu drogowego oraz podniesienie jego bezpieczeństwa.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 06.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.12.2019 - 14:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2020 - 09:46