Szkolny konkurs edukacyjny promujący wartości rodziny

Szkoły podstawowe z terenu Wielkopolski do 20 czerwca mają czas na przesłanie zgłoszeń udziału w konkursie na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny w zakresie wartości rodzinnych. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

W ramach uczestnictwa w konkursie szkoły powinny realizować projekt edukacyjny realizowany przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli. Projekt powinien podejmować działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorakich metod. Powinien również brać pod uwagę potrzeby szkoły, uwarunkowania środowiska lokalnego, realizację podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego. Zakończenie projektu będzie stanowić publiczna prezentacja jego osiągnięć podczas Festiwalu Projektów, który zaplanowany został na początek czerwca 2018 roku.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane jako dobre praktyki podczas konferencji podsumowującej, zaplanowanej na koniec września 2018 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz regulamin dostępne są w zakładce Rady Rodziny.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 05.04.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.04.2018 - 12:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.04.2018 - 12:08