Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zwierząt zwiększyła kary za nieuzasadnione zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi. Informator o nowej ustawie chroniącej zwierzęta został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowany przede wszystkim do policji, prokuratorów i sędziów, czyli osób odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. Może być on również pomocnym materiałem szkoleniowym dla innych podmiotów związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości.

Nowe przepisy, dzięki wprowadzeniu katalogu rozwiązań rozszerzających możliwości i instrumenty państwa w zakresie ochrony zwierząt,  znacząco poprawiły sytuację zwierząt. Zmiany wyszły naprzeciw zgłaszanym przez wiele lat uwagom organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt.

Poradnik zawiera:

  • opis zmian w przepisach, które weszły po 19 kwietnia 2018 r.,
  • opis trybów odebrania zwierzęcia,
  • charakterystykę postępowań administracyjnych dotyczących zwierząt,
  • kwestie interwencji właściwych podmiotów w zakresie ochrony zwierząt,
  • informację o udziale organizacji społecznej w postępowaniu sądowym.
Autor: MS
Data utworzenia: 17.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.04.2019 - 13:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2019 - 07:16