Wielkopolskie dwa lata z Rodziną 500 plus

Jeden z filarów programu społecznego rządu „Rodzina 500 plus” obchodzi 2 lata istnienia. Od momentu jego ogłoszenia do wielkopolskich rodzin trafiło blisko 5 miliardów złotych. - Program Rodzina 500 plus to nie wydatek, a inwestycja w polskie rodziny i w kolejne pokolenia Polaków - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Tylko w pierwszym kwartale 2018 roku wielkopolskie rodziny zostały wsparte kwotą 588 983 681 zł. Świadczeniem wychowawczym objętych jest 361 921 dzieci, a z programu korzysta aż 242 675 rodzin w Wielkopolsce.

- Nasz rząd nie traktuje środków przeznaczonych na realizację programu w kategorii wydatku, a jako inwestycję w polskie rodziny i w kolejne pokolenia Polaków. Polacy zasługują na zaufanie i sami wiedzą najlepiej, jak spożytkować środki pochodzące z programu - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Rodzice są najbliżej swoich dzieci i znają ich bieżące potrzeby oraz kierunki rozwoju, które dziś mogą jeszcze bardziej wesprzeć - dodaje. Ponad 45 procent środków z programu „Rodzina 500 plus” przeznaczonych jest na edukację i kształcenie dzieci.

W Wielkopolsce, według najnowszych statystyk Ministerstwa Zdrowia, obserwowany jest stały wzrost liczby urodzeń. W 2017 roku w województwie na świat przyszło 42 410 dzieci. Był to ponad 10 procentowy wzrost wskaźnika urodzeń w stosunku do 2016 roku. Jeszcze większy wzrost procentowy liczby urodzeń pomiędzy 2016 a 2017 rokiem zanotowano w Poznaniu, bo o blisko 14 procent. W stolicy Wielkopolski w 2017 roku urodziło się 16 515 dzieci.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 26.03.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 26.03.2018 - 16:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.04.2018 - 07:10