Wojewoda interweniuje w sprawie poznańskiej szkoły

Wojewoda Zbigniew Hoffmann zaraz po otrzymaniu informacji o oberwaniu się sufitu w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu zobligował Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do natychmiastowej kontroli. Służby już są na miejscu.

Około godziny 10:30 w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu na piątym piętrze oberwał się fragment sufitu. Dwóch uczniów zostało lekko rannych, trzeci trafił na obserwację do szpitala. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do WWINB o przeprowadzenie natychmiastowej kontroli. Na miejscu jest już zespół kontrolny (PINB). - Zespół bada przyczyny zerwania się podsufitki w klasie znajdującej się na poddaszu budynku. Możliwe, że przyczyną są przeprowadzane na dachu prace dekarskie. Zespół kontrolny sprawdzi również stan podsufitki w innych salach, zleci zabezpieczenie pomieszczeń i ewentualnie podejmie decyzje o wyłączeniu z użytkowania części obiektu­ - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Ponadto zespół kontrolny z PINB skontroluje legalność i prawidłowość prowadzonych robót remontowych i wykonywanie obowiązków przez dyrekcję szkoły dotyczących utrzymania obiektu. O dokonanych ustaleniach i podjętych działaniach na bieżąco poinformuje Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

***

Aktualizacja informacji:

- Czynności kontrolne zostały zakończone. Sala wykładowa na poddaszu budynku, w której doszło do oberwania sufitu, została wyłączona z użytkowania - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann. Zarządca został zobowiązany do przesłania do PINB - w ciągu 7 dni - protokołu bezpiecznego użytkowania odnoszącego się do stanu technicznego poddasza i pokrycia dachu, który powinien również zawierać wskazania w kwestii dalszych działań.

Roboty na dachu zostały wstrzymane, a sam dach zabezpieczony folią. Jak ustalił PINB prowadzone na dachu roboty związane były z zakładaniem ław kominiarskich i uzupełnianiem gąsiorów i prowadzone były pod nadzorem mistrza dekarskiego. Ich prowadzenie wynikało z zaleceń protokołu z przeglądu okresowego budynku. Dalsze ewentualne działania PINB będzie podejmował po otrzymaniu i analizie protokołu bezpiecznego użytkowania.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 05.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2017 - 08:21