Wojewoda powołał Wojewódzką Radę Konsultacyjną

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W skład rady weszło pięć osób. Wśród działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL stanowiących skład nowej rady znaleźli się: Waldemar Handke, Szymon Łukasiewcz, Barbara Napieralska, Janusz Pałubicki oraz Zenon Wechmann.

Zarządzenie zostało wydane 30 listopada br. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zgodnie ze zmienionymi przepisami rady konsultacyjne zaczęły działać przy wojewodach, którzy zapewniają im obsługę techniczno-administracyjną.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2017 - 08:20