Zmiany wprowadzone w oświacie zostały przygotowane rzetelnie

Stanowczo podkreślamy, że reforma oświaty została starannie przygotowana, a jej wdrażanie jest stale monitorowane. Zostały opracowane pełne analizy organizacyjne oraz finansowe skutków zmian.

MEN zapewniło środki na zadania związane z reformą. Przygotowało odpowiednie akty prawne pozwalające na wdrożenie zmian, opracowało podstawy programowe i dopuściło podręczniki do użytku szkolnego. W kolejnych latach wdrażania reformy MEN nadal wspiera samorządy, dofinansowując wyposażenie szkół, remonty, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup podręczników do bibliotek szkolnych czy sprzętu multimedialnego.

Autor: Anna Ostrowska MEN
Data utworzenia: 23.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.05.2019 - 09:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2019 - 07:19