Informacje prasowe

Mediacje w ZNTK

19-06-2009

Wicewojewoda Przemysław Pacia przyjął propozycję prowadzenia mediacji, wystosowaną wspólnie przez Zarząd i organizacje związkowe Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu SA. Rokowania mają dotyczyć uzgodnienia planu wspólnego zaangażowania pracowników i kierownictwa w działania stabilizujące bieżącą sytuację firmy, przedstawienia jej obecnych perspektyw oraz wypracowania modelu jej dalszego rozwoju.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się dziś (12 bm.) w godzinach rannych z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym dr. Andrzejem Trybuszem. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną województwa w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 6 fazy pandemii grypy.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołał roboczy zespół, który zajmie się problemem budowy na terenie Kamionek linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Kontynuacja rozmów w sprawie słupów, to efekt zorganizowanego z inicjatywy wojewody spotkania, do którego doszło 26 maja w ministerstwie infrastruktury.

Na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś decyzję ustalającą lokalizację 75 kilometrowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Kromolice - Pątnów.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził przedłożone przez wojewodę wielkopolskiego aneksy do list wybranych do dofinansowania projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Oszczędności poprzetargowe dotychczas realizowanych „schetynówek” w województwie wielkopolskim to ponad 4,5 miliona złotych. Dzięki dodatkowym środkom pieniężnym, kolejne projekty związane z remontem, przebudową i modernizacją dróg uzyskają dofinansowanie z budżetu państwa.

Strony