Jubileusz w Pile

1 lipca 2017 roku, Jubileusz 25- lecia działalności obchodziło Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe w Pile. Uroczystość została zorganizowana dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Stowarzyszeń Niemieckich. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli goście miedzy innymi ze Złotowa, Wrocławia, Grudziądza, oraz organizacje partnerskie z Niemiec. Działalność Towarzystwa została nagrodzona przez Starostę Powiatu Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Prezydenta Piły  Piotra Głowskiego.

Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość niemiecką zadeklarowało 144 238 obywateli Polskich. Ze względów historycznych zamieszkuje przede wszystkim południowo-zachodnie (Śląsk), zachodnie (Wielkopolska), północno-zachodnie (Pomorze i Kujawy) oraz północno-wschodnie (Warmia i Mazury) części Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 03.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.07.2017 - 09:39