Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) informuję, iż od 14 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszone przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Podjęte działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Informacje o nowych terminach testów będą do Państwa przekazywane na bieżąco drogą e-mailową oraz telefoniczną. Ponadto aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/harmonogram

Z poważaniem,

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Tomasz Małyszka
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 262/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

 Zarządzenie Nr 199/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

 1. Testy kwalifikacyjne:
  1. Komisja przeprowadza testy kwalifikacyjne wyłącznie na pisemny wniosek kierownika ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (podpisany własnoręcznym lub elektronicznym podpisem kierownika ośrodka lub osoby upoważnionej), złożony do Wojewody Wielkopolskiego;
  2. wzór wniosku składanego do Wojewody Wielkopolskiego [DOCX]
  3. wniosek składa się po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego (albo odpowiednich zajęć szkolnych dla uczniów), dla osób, które ukończyły szkolenie,
  4. wniosek uzupełniający listę osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego musi wpłynąć do Wojewody Wielkopolskiego na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 2. Termin, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego:
  1. każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (zakładka Sprawy-Komunikacja- Testy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy), a kierownik ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy otrzyma pisemną (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) informację potwierdzającą termin, godzinę i miejsce przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 3. Podstawy prawne działania komisji:
  1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,

Kontakt:

Jacek Kluj, Kierownik Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki 61 854 14 20 jkluj@poznan.uw.gov.pl

Sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa: 61 8541 708 ir@poznan.uw.gov.pl

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 29.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.05.2019 - 13:16
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.03.2020 - 12:16