Jesteś tutaj

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17, p.409 - IV piętro
61-739 Poznań
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 17 21
fax: 61 854 18 43

Dyrektor Wydziału - Andrzej Kunicki
pl. Wolności 17, IV piętro
tel.: 61 854 17 21
fax: 61 854 18 43
e-mail: kunicki@poznan.uw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Paszportów - Iwona Makowska-Chudzicka
e-mail: makowska-chudzicka@poznan.uw.gov.pl
pl. Wolności 17, I piętro
tel.: 61 854 13 33
fax: 61 852 02 02

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Obywatelskich - Małgorzata Skrzypczak
e-mail: m.skrzypczak@poznan.uw.gov.pl
pl. Wolności 17, IV piętro
tel.: 61 854 17 21

Miejsce składania wniosków paszportowych

Plac Wolności 17
tel.: 61 854 13 33 – sekretariat
tel.: 61 854 10 31, 61 854 10 38 - informacja
poniedziałek, czwartek 9.30 - 17.00
wtorek, środa, piątek 8.15 - 15.15

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy w szczególności realizacja:

zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

  1. praca w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
  2. sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dotyczących:
  • kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców,
  • obywatelstwa,
  • ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  • rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
  • kwalifikacji wojskowej;
  1. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
Autor: Dorota Durczewska
Data utworzenia: 12.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.03.2015 - 08:11