Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2019 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna – uruchomiono 12 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

UWAGA! Koszty szkolenia specjalizacyjnego ustala kierownik jednostki szkolącej.

/Dorota Kicka, 6 maja 2019 r./

Postępowanie kwalifikacyjne (16.12.2018 r. -15.01.2019 r.)

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna – uruchomiono 30 miejsc szkoleniowych,

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego w powyższych dziedzinach uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

/Dorota Kicka, 16 listopada 2018 r./

***

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2018 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna – zostanie uruchomionych 30 miejsc szkoleniowych

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

UWAGA! Koszty szkolenia specjalizacyjnego ustala kierownik jednostki szkolącej.

/16 października 2018 r./

***

System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMKPM)

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1991 z późn. zm.), 1 maja br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM).

W pierwszej kolejności SMKPM udostępniony został dla diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji  podajemy infolinię 22 59 19 457 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 26.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2020 - 11:51