Komunikaty

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2017 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie farmacja szpitalna - uruchomionych zostało 44 miejsc szkoleniowych .

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie farmacja szpitalna  uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMKPM)

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1991 z późn. zm.), 1 maja br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM).

W pierwszej kolejności SMKPM udostępniony został dla diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji  podajemy infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Autor: Dorota Kicka, Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.11.2017 - 10:24