Komunikaty - Farmaceuci

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Farmacja kliniczna – uruchomionych zostanie 10 miejsc szkoleniowych

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Osoba do kontaktu w jednostce szkolącej: Katarzyna Świątkowska tel. 61 854 62 83

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce: Zdrowie/Specjalizacje medyczne/ Farmaceuci/Rozpoczęcie specjalizacji
oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia 61 854 17 02.

Z programem specjalizacji można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: cmkp.edu.pl w zakładce: Kształcenie podyplomowe/Farmaceuci/Programy specjalizacji dla farmaceutów/Farmacja kliniczna – program podstawowy 2018 r.  

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 10.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.11.2021 - 12:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2021 - 12:09