Komunikaty - Farmaceuci

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2022 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

  • farmacja kliniczna - uruchomiono 22 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja szpitalna - uruchomiono 31 miejsc szkoleniowych.

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim:

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz ze skanami wymaganych dokumentów składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl w terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego znaleźć można na stronie internetowej Urzędu:  https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-1 oraz pod numerem telefonu: (61) 854 1702.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 10.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.11.2021 - 12:06
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.11.2022 - 14:00