Dodatkowe miejsca szkoleniowe dla lekarzy/lekarzy dentystów w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Dodatkowe miejsca szkoleniowe dla lekarzy i lekarzy dentystów
Postępowanie kwalifikacyjne: 1 – 31 marca 2020 r.

Lista lekarzy / lekarzy dentystów, którym na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31.03.2020 r., zgodnie z art. 16e. ust. 3-4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarzai lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 zpóźn. zm.) przyznane zostały dodatkowe miejsca szkoleniowe przez Ministra Zdrowia w trybie rezydenckim oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego w trybie pozarezydenckim.

Identyfikacją osoby zakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 29.05.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 29.05.2020 - 14:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.08.2020 - 08:39