Komunikat w sprawie przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.