Specjalizacje lekarskie - postępowanie kwalifikacyjne 1 - 31.03.2017 r.

Do specjalizacyjnego postępowania kwalifikacyjnego przyznano liczbę miejsc rezydenckich oraz pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 14.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 09:53