Od 27 kwietnia 2019 roku nowe formularze wniosków i załączników dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

Od 27 kwietnia 2019 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779), obowiązują nowe formularze wniosków oraz załączników w zakresie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom na terytorium RP. Nowe formularze dotyczą spraw oraz wniosków, które zostaną złożone po 26 kwietnia 2019 roku. W zakresie starszych postępowań (rozpoczętych przed 27 kwietnia 2019 roku) obowiązują stare formularze wniosków oraz załączników.

Wzory nowych formularzy

Autor: Wojciech Stypiński
Data utworzenia: 29.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.04.2019 - 10:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.04.2019 - 11:19