Otwarty konkurs ofert w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - edycja 2020