Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-1. Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.
Nabór wniosków rozpocznie się 12 maja.

Więcej informacji na stronie programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 11.05.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 11.05.2020 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.08.2020 - 08:37