Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, i ich rodzin i bliskich