Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, i ich rodzin i bliskich

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 14.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.05.2019 - 10:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.05.2019 - 10:16