Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior"

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Filary kampanii stanowią:

  • Bezpieczeństwo - dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów-konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

 Informator

 Ulotka

  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 11.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2017 - 08:58