Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mających przynajmniej troje dzieci, bez względu na osiągany dochód. Dotyczy także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Rodzice otrzymują kartę dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Karta oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień udzielanych przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne, które przystąpią do programu.

Podmioty, które przystąpią do programu zyskują prawo do posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz aktualnych partnerów programu oraz informacje o oferowanych ulgach umieszczone zostaną w rządowym serwisie www.rodzina.gov.pl.

Dlaczego warto być Partnerem Karty Dużej Rodziny?

Prestiż

 • Karta Dużej Rodzinyj est wspierana przez Prezydenta RP.
 • Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy zmieniający wizerunek rodziny wielodzietnej.
 • Karta Dużej Rodziny to jedyny w Polsce projekt łączący firmy z każdej branży.

Zaufanie klientów

 • Duża rodzina to duże zakupy. Warto mieć ją u siebie!
 • Stała zniżka daje rodzinie poczucie pewności niższej ceny, a Tobie gwarancję, że rodzina wybierze zakupy właśnie u Ciebie.
 • Duże rodziny to dużo miłości. Doceń je a odwdzięczą się tym samym.

Troska o społeczeństwo

 • Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dużym rodzinom.
 • Wspólnie wspieramy politykę prorodzinną.
 • Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny

Korzyści

 • Zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług.
 • Pozyskanie nowych klientów.
 • Promocja firmy

Jak możesz zgłosić swoją firmę do programu?

Aktualny stan prawny

Dodatkowe informacje na temat Karty Dużych Rodzin można uzyskać:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak, nr. tel. 61 854 18 46,

Adam Jezierski, nr tel. 61 854 16 90

Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

tel. 22 529 06 81, 22 661 11 99 (w godz. 8:15-16:15)

lub tel. 22 529 07 61, 22 529 07 08

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 13.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.11.2016 - 11:24