Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

  • MODUŁ I - WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • MODUŁ II - SAMOPOMOC
  • MODUŁ III - UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  • MODUŁ IV - INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 11 lutego 2020 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 04.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.02.2020 - 07:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2020 - 07:38