Mosty dla Regionów

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Źródło: portalkomunalny.pl; Fot. M. Jurgielewicz/UM Konin

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Mosty dla Regionów ruszy 16 sierpnia 2018 r.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia.
W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ich realizacja zależy od decyzji samorządów. Program jest otwarty - swoje propozycje projektów mogą zgłaszać wszystkie samorządy.

Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

Samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli na:

  • opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,
  • opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przed samorządami postawiono kilka warunków, między innymi:

  • dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,
  • przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,
  • budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Realizację Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu oraz wojewodom.

Środki przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom w formie dotacji celowej, na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na zasadach, . o których mowa w Programie

Wnioski należy kierować do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Potrwa do 29 marca 2019 roku. Ogłoszenie o naborze, wzór wniosku oraz kryteria oceny wniosków znajdują się na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl/strony/mosty-dla-regionow-1/

W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w tym 5 przepraw mostowych na terenie województwa wielkopolskiego:

  • 5 przepraw na Wiśle,
  • 5 na Warcie,
  • 2 na Bugu,
  • 4 na Odrze,
  • po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 03.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2018 - 07:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.08.2018 - 08:14