Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 490/19 z dnia 22.11.2019 roku informuję o naborze kandydatów, reprezentujących organizacje pozarządowe do prac w komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2020 r. zadań w ramach rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy można składać do 2 grudnia 2019 roku w punkcie informacyjnym  w holu wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu.

/25 listopada 2019 r./

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował informację na temat postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 roku dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 26.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.09.2019 - 13:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.11.2019 - 12:11