Program „Od zależności ku samodzielności” Edycja 2019

Program „Od zależności ku samodzielności”  Edycja 2019 (dawniej Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi") - Rusza nabór ofert.

Od 11.12.2018 r. rozpoczyna się nabór ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" edycja 2019, który zastępuje Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe  o których mowa w ogłoszeniu. Celem głównym programu roku, jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać . W projekcie budżetu na przyszły rok na Program zapisano 3 mln złotych.

Dokumenty można było składać do 4 stycznia 2019 roku.

Zarządzenie nr 18/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Komisji do spraw oceny ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2019 r.

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 11.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.12.2018 - 10:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2019 - 11:56