Rozstrzygnięcie Programu "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozstrzygnięcie Programu "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej".

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Oświadczenia, których wzory zamieszczono poniżej proszę przesyłać do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 września br. (liczy się data wpływu do urzędu).

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 22.07.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.08.2019 - 09:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.09.2019 - 07:14