Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 4. [poz. 301-349]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem INDYWIDUALNA PRAKTYKA PELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-SZKOLNEJ JOLANTA MATUSIAK ul.Staszica 2 62-052 Komorniki 2017-07-17 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
302. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomcy Społecznej w Ostrowietem 2017-07-18 - 2017-08-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
303. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miłosław 2017-07-20 - 2017-07-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
304. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem SALOMED Sp. z o.o. ul. Wolności 4A 62-200 Gniezno 2017-07-21 - 2017-08-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
305. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PECTORIAMUS Sp. z o.o. ul. Komornicka 16 62-051 Wiry 2017-07-24 - 2017-08-31
przedłużono do 29.09.2017
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
306. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej Stomatologia Rodzinna Małgorzata Blek - Konieczna, ul. Dworcowa 28, 62-280 Kiszkowo 2017-07-26 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
307. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
308. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Marek Szymański Rawickie Centrum Ratownictwa ul. G. Zapolskiej 118 63-900 Rawicz 2017-07-31 - 2017-08-18 upoważnienie anulowano Wydział Polityki Społecznej
309. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie ul. Nowy Świat 10 62-740 Tuliszków 2017-07-25 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
310. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd  Gminy Żelazków 2017-07-31 - 2017-07-31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
311. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem JERZY BARON NZOZ SPECJALISTYCZNE CENtrUM MEDYCZNE, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań 2017-08-01 - 2017-08-16 Wydział Polityki Społecznej
312. realizacja zaleceń pokontrolnych CIGEN SP. Z O.O. ul. Kordeckiego 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
313. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej VDENT SP. Z O.O. ul. Poznańska 24 62-052 Komorniki 2017-08-03 - 2017-08-17 Wydział Polityki Społecznej
314. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2017-07-31 - 2017-08-11 przedłużona do 2017-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
315. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie ul. Szpitalna 43 62-504 Konin 2017-07-28 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej
316. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 2017-08-01 - 2017-08-07 Wydział Polityki Społecznej
317. realizacja zaleceń pokontrolnych NOVAMED trAFARSKI, ERNST SPÓŁKA JAWNA ul. Pałacowa 40, 62 -250 Czerniejewo 2017-08-04 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
318. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem MARTINES APOLONIA WYSZYŃSKA ul. Promienna 5A/11 64-920 Piła 2017-08-07 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
319. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań 2017-08-07 - 2017-09-15 Wydział Polityki Społecznej
320. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie 2017-08-01 - 2017-08-02 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
321. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "PRIMAX MEDIC" SP. Z O.O. ul. Jana Matejki 48 62-040 Puszczykowo 2017-08-01 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
322. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej PRZYCHODNIA ARCANUS SP. Z O.O. os. Kościuszkowców 33 F 62-020 Swarzędz 2017-08-02 - 2017-08-22 Wydział Polityki Społecznej
323. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, HB med GABINETY LEKARSKIE HUBERT BOCHYŃSKI ul. Jana Kilińskiego 9 62-025 Kostrzyn 2017-08-04 - 2017-08-25 Wydział Polityki Społecznej
324. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL Urząd Miejski w Kostrzynie 2017-08-09 - 2017-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
325. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach Starostwo Powiatowe w Koninie 2017-08-08 - 2017-08-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
326. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Urząd Miejski w Koninie 2017-08-08 - 2017-08-25 przedłużona do: 2017-09-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
327. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry MGOPS Wieleń 2017-08-21 - 2017-09-01 Wydział Polityki Społecznej
328. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa Starostwo Powiatowe w Turku 2017-08-22 - 2017-10-22 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
329. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym MED - LUK Milena Zięba Zwola, ul. Malinowa 14 63-020 Zaniemyśl 2017-08-18 - 2017-09-08 Wydział Zdrowia
330. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 2017-08-22 - 2017-08-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
331. prawidłowość realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań 2017-08-18 - 2017-09-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
332. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie 2017-08-22 - 2017-09-22 Wydział Polityki Społecznej
333. realizacja zaleceń pokontrolnych NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "ALLMED" KRYSTYNA  WITUCKA-BARCZYK ul. Szpitalna 45 62-500 Konin 2017-08-28 - 2017-09-08 Wydział Polityki Społecznej
334. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W BELĘCINIE KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Belęcin 97/5 64-212  2017-08-28 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
335. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Kamiński i Partnerzy Spółka Partnerska Belęcin 97/5 2017-08-28 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
336. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Miejski w Śremie 2017-08-29 - 2017-08-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
337. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu zgromadzeń publicznych Urząd Miasta Leszna 2017-08-30 - 2017-08-31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
338. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Mickiewicza 21 63-100 Śrem 2017-08-31 - 2017-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
339. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15 ust. 6b ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp.z o.o. ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew 2017-08-23 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
340. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie 2017-08-30 - 2017-08-31 upoważnienie anulowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
341. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej Zakład Aktywności Zawodowej -Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul.Węglowa 9 64-920 Piła 2017-08-30 - 2017-09-01 Wydział Polityki Społecznej
342. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 2017-08-31 - 2017-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
343. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "PRIMAX MEDIC" SP. Z OO ul. Jana Matejki 48 62-040 Puszczykowo 2017-08-30 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
344. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem SPÓŁKA CYWILNA – ELŻBIETA PTAK, MARIA PIOtrOWSKA, IRENA CHUDY, ELŻBIETA KNAST, ul. Szpitalna 45 62-504 Konin 2017-09-04 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
345. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 2017-09-05 - 2017-10-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
346. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej Marek Łukaszyk ul. Baziowa 6 62-020 Garby 2017-09-06 - 2017-09-22 Wydział Zdrowia
347. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wolsztynie 2017-09-05 - 2017-09-29 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
348. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim 2017-09-11 - 2017-09-22 Wydział Polityki Społecznej
349. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIRMED Sp. z o.o. ul. Komornicka 192  62-051 Wiry 2017-09-05 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 31.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.09.2017 - 09:44