Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 1. [poz. 1-43]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnści w Koninie 2018-01-12 - 2018-02-09 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
2. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Gminy w Miedzichowie 2018-01-18 - 2018-01-19 Wydział Infrastrukturyi Rolnictwa
3. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubowie 62-260 Łubowo 1 2018-01-17 - 2018-02-07 Wydział Polityki Społecznej
4. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ul. Libelta 6a, 62-200 Gniezno  2018-01-18 - 2018-01-31 Wydział Polityki Społecznej
5. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo 2018-01-23 - 2018-01-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
6. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej GABINET STOMATOLOGICZNY ANDRZEJ I KAJA SZWARCZYŃSCY S.C., ul. Sieradzka 8B, 60-163 Poznań 2018-01-24 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
7. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej WILLA ARKADIA; APARTAMENTY ELITE SŁAWA OSIECKA, ul. Spławie 48, 61-312 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-10 Wydział Zdrowia
8. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Poznańskie Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Mieszka I 20D/1, 60-650 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
9. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej APTEKA ZDROWIE Anna Orzechowska, ul. Kolejowa 12, 63-800 Gostyń 2018-01-25 - 2018-02-07 Wydział Zdrowia
10. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej LOGOS - ANNA DOLIŃSKA ul. Dąbrowszczaków 15/16 62-020 Swarzędz 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
11. realizacja zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy Poznań ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 2018-01-24 - 2018-02-02 Wydział Polityki Społecznej
12. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Stomatologia Maciej Wałkowski, ul. Paderewskiego 18, 64-800 Chodzież 2018-01-29 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
13. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej INDYWIDUALANA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA KATARZYNA JAGIEŁKA-FLASZEWSKA, ul. Akacjowa 18, 64-720 Lubasz 2018-01-30 - 2018-02-14 Wydział Zdrowia
14. prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowo 2018-02-01 - 2018-02-14 Wydział Polityki Społecznej
15. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Centrum Stomatologiczne Maciej Leja, ul. W. Reymonta 5, 63-800 Gostyń 2018-01-29 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
16. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji opieki nad matką i dzieckiem Centrum Medyczne Osieczna, Anna Marcin Brzostowscy, Jolanta Jabłońska-Lisiecka Spółka Cywilna: Rynek 5, 64-113 Osieczna 2018-01-29 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
17. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Urząd Miasta Poznania 2018-01-29 - 2018-02-09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
18. prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach 2018-01-29 - 2018-02-28 Wydział Polityki Społecznej
19. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz diagnostyki laboratoryjnej ELŻBIETA KAŁUŻNA, os. Czecha 85/3, 61-289 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
20. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ, Ostrów Tumski 2, 61-120 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-08 Wydział Zdrowia
21. ocena zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach Atransmed Sp. z o.o., os. B. Śmiałego 23/34, 60-682 Poznań 2018-01-26 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
22. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej trADENT S.C., ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 2018-02-01 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
23. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Zakład Opieki Zdrowotnej i Fizjoterapii Izabela Ujazdowska, ul. Główna 10\A, 62-513 Brzeźno 2018-02-01 - 2018-02-15 Wydział Zdrowia
24. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Centrum Medyczne Rehclinic Wendt Karolina, ul. Kościelna 16, 62-561 Ślesin 2018-02-01 - 2018-02-15 Wydział Zdrowia
25. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku 2018-02-08 - 2018-02-19 Wydział Polityki Społecznej
26. ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Gniezno z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 2018-02-05 - 2018-02-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
27. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. ZO.O. ul. Słowackiego 2 62-300 Września 2018-02-01 - 2018-02-22 Wydział Zdrowia
28. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym JMM Mariusz Lewandowski, os. J. III Sobieskiego 37/21, 60-688 Poznań 2018-02-06 - 2018-02-20 Wydział Zdrowia
29. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze Urząd Miasta Poznania 2018-02-05 - 2018-02-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Patrycja Cichoń-Zielińska - tłumacz przysięgły, os. Orła Białego 76/116, 61-251 Poznań 2018-02-08 - 2018-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
31. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Urszula Brzeżańska - tłumacz przysięgły, os. Rusa 53/28, 61-245 Poznań 2018-02-08 - 2018-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
32. działalność tłumacza przysięgłego Stanisław Boral -
tłumacz przysięgły,
ul. Dolna Wilda 48/17,
61-552 Poznań
2018-02-12 - 2018-03-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
33. działalność tłumacza przysięgłego Leszek Bialic -
tłumacz przysięgły,
ul. Moniuszki 6,
64-400 Międzychód
2018-02-14 - 2018-03-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
34. działalność tłumacza przysięgłego Marlena Bielak -
tłumacz przysięgły,
ul. Słowiańska 3,
64-920 Piła
2018-02-16 - 2018-03-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
35. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Ostrowie Wielkopolskim
2018-02-09 - 2018-03-08 Wojewódzki Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim
36. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Negeb
ul. Lipowa 27/2
64-500 Szamotuły
2018-02-07 - 2018-03-07 Wydział Polityki Społecznej
37. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Sychem
ul. Lipowa 27/3
64-500 Szamotuły
2018-02-07 - 2018-03-07 Wydział Polityki Społecznej
38. realizacja świadczeń rodzinnych Urząd Miejski w Śremie 2018-02-13 - 2018-02-28 Wydział Polityki Społecznej
39. przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia
Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
2018-02-14 - 2018-02-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
40. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MYSTERION Sp. z o. o., Poznań, ul. Za Bramką 5A 2018-02-19 - 2018-03-12 Wydział Zdrowia
41. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MACIEJ NOWAK LABORATORIUM PROTETYCZNE DENTPRESS os. Czecha 78, Poznań 2018-02-20 - 2018-03-06 Wydział Zdrowia
42. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa FIRMA - JACEK WIERZBICKI,
ul. Północna 30,
62-022 Rogalinek
2018-02-20 - 2018-03-16 Wydział Zdrowia
43. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa GABINETY
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Tysiąclecia 20A
Swarzędz
2018-02-20 - 2018-03-06 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 19.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.02.2018 - 11:40