Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie (ul. Staszica 17)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
Data dokumentu: 
01.06.2022
Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 01.06.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.06.2022 - 14:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.06.2022 - 14:28