Obiekt zlokalizowany pod adresem, ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo, w którym prowadzona jest placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Wydział Polityki Społecznej
Data dokumentu: 
16.05.2019
Autor: Marta Dużyńska
Data utworzenia: 16.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2019 - 11:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.05.2019 - 11:39