Kontrole zewnętrzne 2012

Treść archiwalna

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
[zastrzeżenia]
[uchwała komisji odwoławczej NIK]
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. część 85/30 – województwo wielkopolskie 18.01.2012-
27.03.2012
2 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
[uchwała komisji odwoławczej NIK]
Organizacja systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności 11.05.2012-
20.06.2012
3 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Realizacja polityki kadrowej w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 06.08.2012-
10.08.2012
4 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych w latach 2011 – I półrocze 2012 09.08.2012-
14.08.2012
5 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Promulgacja prawa w postaci elektronicznej 17.09.2012
6

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
[informacja pokontrolna]

Kontrole projektu POPT 27.09.2012-
28.09.2012
7 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej w 2010 r. 27.09.2012-
28.09.2012
8 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Kontrola Projektu nr POPT 01.01.00-00-203/10-03 26.09.2012
9 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Realizacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech “Maluch” 7.11.2012
10 Najwyższa Izba Kontroli
[wystąpienie pokontrolne]
Przygotowanie systemu ochrony ludności przez klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi 10.12.2012-
07.01.2013

 

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 08.02.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36