Międzynarodowy Dzień Romów w Szkole nr 26 im R. Berwińskiego w Poznaniu 11 kwietnia 2017 rok

Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, uczniowie szkoły zaprezentowali spektakl opowiadający magiczną „bajkę nie bajkę” o Romach. W spektaklu wystąpili także uczniowie romscy.

W przygotowaniu przedstawienia uczestniczyła Pani Barbara Prądzyńska, od lat zaangażowana w pracę artystyczną w kontekście społecznym m. in. z mniejszościami etnicznymi, uchodźcami, migrantami romskimi, z więźniami i więźniarkami, dziećmi z rodzin zastępczych, dziećmi w szpitalach, dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością, w związku
z przemocą wobec kobiet. Współzałożycielka Fundacji Art Junction (2015), zajmującej się projektami społeczno - kulturalno-artystycznymi w Polsce i na świecie oraz Pani Katarzyna Jackowska – Enemuo, zajmująca się działaniami na rzecz dialogu międzykulturowego. Pani Katarzyna jest autorką kilku projektów dotyczących edukacji kulturowej i dialogu międzykulturowego. Przedsięwzięciu dzielnie kibicowali rodzice dzieci oraz Rada Rodziców.

Szkoła nr 26 w Poznaniu to jedyna szkoła w Poznaniu w której uczy się duża grupa uczniów romskich, szkoła realizowała w 2014 roku eksperyment pedagogiczny polegający na stworzeniu romskiej klasy w której uczniowie w różnym wieku pobierali edukację.

Spektakl zostanie powtórzony 12 kwietnia w domu Kultury pod Lipami a następnie w czerwcu podczas Etno Port w Poznaniu.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.04.2017 - 13:41