Nadzorowanie zarządzania ruchem na drogach

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729).

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
bud. B, I ptr., pok. 131
tel.: 61 854 13 34   

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.07.2012
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 17.01.2013 - 11:25