Informacje ogólne

27 września 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy – kompleksowy dokument określający główne działania polityki mieszkaniowej, które pozwolą na realizację 3 głównych celów:

 1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
 2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową.
 3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Najważniejsze działania przewidziane w programie składają się na pakiet Mieszkanie Plus, obejmujący:

 1. Dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa. Pilotażowe działania w zakresie tego filaru pakietu aktualnie prowadzi spółka BGK Nieruchomości S.A. Podmioty zainteresowane taką współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową) powinny kierować bezpośrednią ofertę współpracy w ramach tego działania do BGN – informacje szczegółowe: bgkn.pl.
 2. Społeczne budownictwo czynszowe.
  • wsparcie budownictwa komunalnego i chronionego. Państwo dotuje samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego, które tworzą zasób mieszkaniowy dla osób najuboższych. Podmioty takie mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów inwestycji (35-55% w zależności od rodzaju przedsięwzięcia), w wyniku której zostaną utworzone lokale socjalne, mieszkania komunalne, mieszkania chronione, noclegownie lub schroniska dla bezdomnych.
  • wsparcie budownictwa społecznego. Ze środków publicznych udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych.
  • Nowy instrument wsparcia dla gmin (mieszkania na wynajem) – bezzwrotna dotacja dla gmin na pokrycie 20% kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez innego inwestora np. towarzystwo budownictwa społecznego.
 3. Wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. MIB pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych.
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.08.2017 - 13:52