Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start polega na bezzwrotnym finansowym wsparciu osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. To pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowego mieszkania lub mieszkania oddanego do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych. Mieszkanie na Start to:

  • konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów) w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas,
  • szeroka oferta dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Szczegóły programu Mieszkanie na Start na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego:

Autor: Robert Dubiel
Data utworzenia: 03.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2018 - 12:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2018 - 15:07