Rada Mieszkalnictwa

Za koordynację działań w programie Mieszkanie Plus odpowiada nowo powołana Rada Mieszkalnictwa, na czele której stanął  premier Mateusz Morawiecki.

Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również optymalizacja mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.

Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady Mieszkalnictwa zapewniać będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nadzór nad obszarem budownictwa zostanie powierzony Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo to sprawować będzie również nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości do czasu jego przejęcia przez KPRM. Forma prawna Krajowego Zasobu Nieruchomości zostanie dostosowana do aktualnych celów programu Mieszkanie Plus. Trzonem programu pozostaną inwestycje mieszkaniowe realizowane przez BGK Nieruchomości S.A.

Kluczowym założeniem programu Mieszkanie Plus pozostaje niezmiennie zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań na polskim rynku. W tym celu Rada Mieszkalnictwa przyjęła m.in. projekt tzw. specustawy mieszkaniowej, która skróci proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych do niezbędnego minimum i wymusi wyższe niż dotychczas standardy urbanistyczne. Dzięki procedowanym aktualnie przepisom o dopłatach do czynszu, najem wysokiej jakości mieszkań będzie bardziej dostępny dla polskich rodzin. Zwiększy się również finansowanie inwestycji mieszkaniowych w oparciu o tzw. fundusze REIT, co pozwoli budować większą liczbę mieszkań na wynajem. Wszystkie te działania stanowią istotne uzupełnienie bezpośredniej aktywności na rynku mieszkaniowym państwowego podmiotu, jakim jest BGK Nieruchomości S.A. Spółka ta ma obecnie w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. jest już w budowie. Łączna wartość tych inwestycji przekracza 6 mld zł.

Autor: Robert Łuszczewski
Data utworzenia: 26.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.03.2018 - 11:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.03.2018 - 11:37