Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustalanie, zmiana i znoszenie urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.

Autor: Elżbieta Cierniak
Data utworzenia: 08.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.12.2015 - 13:37