1/2018

Szanowni Państwo,

kontynuując cykl rekomendacji z zakresu polityki prorodzinnej, chciałabym zaprezentować Państwu jedno z narzędzi polityki prorodzinnej, które może być odpowiedzią na aktualne potrzeby polskich rodzin. Mam na myśli Centrum Inicjatyw Rodzinnych, czyli miejsce którego działania skupiają się wokół rodziny.

Obecne warunki demograficzne powodują, że wszystkie możliwe narzędzia polityki prorodzinnej dedykowane rodzinom, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym powinny być w jak najszerszym stopniu wprowadzane, również na szczeblach lokalnych. Nie ulega wątpliwości, że istnienie rodzin wielodzietnych jest absolutnie konieczne  dla zachowania zastępowalności pokoleń, a tym samym dla zachowania równowagi w społeczeństwie. Posiadanie większej ilości dzieci, zwłaszcza posiadanie trójki i więcej dzieci to nie tylko wielka radość, ale też ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe. Dużym wsparciem dla rodzin są świadczenia z Programu Rodzina 500+, jednak istotne jest, aby w możliwie najszerszym stopniu wspierać funkcjonowanie takich rodzin i zapewniać im warunki do godnego życia.

Rodzina, a zwłaszcza liczna rodzina  to nie tylko szansa dla naszego kraju na zachowanie koniecznej równowagi demograficznej. Taka rodzina ma ogromny, pozytywny wpływ na  lokalną gospodarkę. Rodzice dążą do tego, aby swym dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki do życia oraz rozwoju osobistego. Rodzice, poprzez inwestycję w potrzeby swoich dzieci, płacenie podatków oraz pracę zawodową w znacznym stopniu wspierają budżet gminy, a co za tym idzie, również budżet państwa.

Pierwsze Centrum Inicjatyw Rodzinnych powstało w Poznaniu. Inicjatorką oraz współautorką koncepcji działania CIR jest Elżbieta Lachman, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, ekspertka Fundacji „Głos dla Życia”.  Zgodnie z koncepcją CIR jest placówką miejską, której główna działalność skupiona jest wokół zapewniania rodzin dostępu do niezbędnych informacji, doradztwie oraz tworzeniu inicjatyw prorodzinnych.

Drugie w Polsce Centrum Inicjatyw Rodzinnych powstaje w Lusówku. Pomysłodawcą utworzenia tego Centrum jest ks. Adam Przewoźny proboszcz Parafii pw. św. Rity. Otwarcie Centrum zaplanowano na 22 maja. Założycielem instytucjonalnym jest Fundacja Róża św. Rity. Twórcy Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Lusówku chcą, aby Centrum współtworzone było przez wszystkich mieszkańców, a także władze gminy, firmy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Rekomendowane przeze mnie rozwiązanie w postaci Centrum Inicjatyw Rodzinnych może być jednym z elementów realizowania długofalowej polityki prorodzinnej na szczeblu lokalnym. Koncepcje działania poszczególnych Centrów Inicjatyw Rodzinnych mogą być różne, w zależności od wielkości gminy, na terenie której ma funkcjonować, a także potrzeb jakie zgłaszają mieszkańcy.

Rodzina jest wartością, o którą trzeba dbać i którą należy wspierać w możliwie najbardziej kompleksowy sposób. Tworzenie dobrego klimatu wokół rodziny oraz troska o jej potrzeby powinny być priorytetem dla nas wszystkich. Poddaję Państwu pod rozwagę utworzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych na terenie Państwa gminy i jednocześnie zachęcam do jeszcze większego wysiłku w działaniach mających poprawiać jakość życia mieszkańców Państwa gmin oraz do dzielenia się informacjami co do działań podjętych u Państwa, które mogłyby służyć za inspirację dla innych samorządów terytorialnych.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 11.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.05.2018 - 14:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.08.2018 - 12:28